HomeSpeerpunten#3 | Gezonde sloten

Wateridee #3

GEZONDE SLOTEN

Je staat er misschien weinig bij stil: de sloot. Maar die heeft een belangrijke functie! Voor mens, dier en natuur. Daarom moet het oppervlaktewater schoon, veilig en voldoende op peil zijn. Wij willen een actieplan voor gezondere sloten:

 

  1. Agrarische sector betrekken bij slotenbeheer.

  2. Flexibel peilbeheer zodat de boer goed kan werken en de sloot gezond blijft.

  3. Zoetwater efficiënt inzetten tegen verzilting in west Nederland.

  4. Geef vissen de plek waar ze kunnen paaien en leven.

  5. Bestrijd schadelijke exoten zoals zoetwaterkreeft en Japanse duizendknoop.