HomeSpeerpunten#5 | Gezond bestuur

Wateridee #5

WATERSCHAP BLIJF (BE)STUREN!

Nederland en waterschappen, dat gaat al eeuwen samen op. Daardoor functioneert het waterschap erg goed. Het Nederlandse systeem wordt met grote belangstelling in het buitenland gevolgd.

Het bestuur lijkt een beetje op de Gemeenteraad. De officiële naam daarvoor is Algemeen Bestuur. De ‘burgermeester’ heet Dijkgraaf, en een ‘wethouder’ wordt Hoogheemraad genoemd.

In Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft de SGP één van de drieëntwintig politieke zetels. Om deze SGP-zetel te behouden zijn er 20 maart meer stemmen nodig dan de vorige keer zijn gegeven.

Het bestuur moet zo helder als water zijn. Zo zien wij dat:

 

  1. Houdt bij kostentoedeling rekening met grote gezinnen en agrariërs.

  2. Bestuur efficiënt en doelmatig om organisatiekosten te besparen.

  3. Bevorder de samenwerking met andere overheidsinstanties i.v.m. de omgevingswet.

  4. Geef burgers en bedrijven inzicht en inspraak in waterbeheerbeleid.